PODRŠKA

Dugo i nakon završetka projekta ostajemo u kontaktu sa našim klijentima. Posle puštanja u rad, podrška je sistem koji obezbeđuje nesmetanu proizvodnju, tj. korišćenje modernih načina dijagnostikovanja ili daljinsko dijagnostikovanje putem Interneta.

Sredstva podrške

Udaljena desktop podrška ne zahteva instaliranje ili administrativna prava, treba samo da preuzmete, pokrenete i priuštite udaljenu podršku.

Pogledajte ostale prozvode