MIKA Projekt Servis d.o.o
Ulica Lovačka 61, 11272 Dobanovci
(Računovodstvo) Ulica Svetog Save 12, 11000 Beograd
+381 11 4427 800
+381 11 8468 397
srb@mika.lu
www.mika.rs, www.mika-ps.rs, www.mika.lu
Administracija: office@mika.rs, +381 11 344 2517
9 – 17h
Matični broj – 20281243
PIB – 104959498
Ime i Prezime (obavezno)

Email (obavezno)

Naslov

Poruka (obavezno)