Simulacija i virtuelno puštanje u rad

Razvijamo modele celih mašina i 3D vizualizacije i emuliramo ceo hardver koristeći Hardware-in-the-Loop (HIL), Matlab/Simulink, SIMIT i WinMod u simulaciji realnog vremena za industrijske procese. Emulacija obuhvata kompletan hardver (I/O, frekventni pretvarači, sa ili bez PLC-a) i emulira se na SIEMENS SimbaBox-u. Moguće je emulirati više PROFIBUS i PROFINET mreža. U samom modelu simuliramo i greške (ispadanje osigurača, zaštita, preopterećenje uređaja), kao i sve procesne vrednosti (brzine, pozicije, pritiske, temperature itd.)

Koristimo standardni PLC ili simulaciju, kao i SCADA sistem namenjen liniji. Emulacija upravljačkih pultova na PC platformi sa multitouch funkcionalnošću.

Ovo smanjuje vreme potrebno za puštanje u rad i daje mogućnost da se upravljački program kao i parametri regulatora ispitaju pre odlaska na teren.

Pored testiranja PLC i HMI programa, moguće je uraditi i obuku operatera pre samog puštanja linije u rad. Ovim drastično smanjujemo vreme potrebno da se operateri obuče za rad na mašini/liniji i smanjuje se procenat njihove greške.

Pogledajte ostale prozvode