Linije za transport

Linje za transport trakastih materijala uključuju i neke od tretmana (farbanje/premazivanje, galvanizaciju, pocinkovanje čelične, aluminijumske trake, čišćenje). U poslednjih 10 godina imali smo više od 15 uspešnih pokretanja linija za premotavanje, što je uključivalo razvoj softvera i puštanje u rad u isplaniranom roku.